söndag 22 mars 2009

Papuansk wiki

Kul är att se att Wikipedia numera också har en avdelning på det helroliga språket Tok pisin, ett kreolspråk som talas i Papua Nya Guinea (som jag tidigare skrivit om på bloggen). Under uppslagsordet USA (Ol Yunaitet Stet)kan man bland annat få lära sig att Dispela (Ol) Yunaitet Stet bilong Amerika ... emi wanpela kantri long Not Amerika. Ekonomi bilong Yunaitet Stets i moa bikpela long ol narapela kantri bilong wol.

dvs.
"Amerikas förenta stater är ett land i Nordamerika. Förenta staternas ekonomi är den största bland världens länder."

... tror jag. Bilong bilong bilong ...

2 kommentarer:

Martin sa...

"-pela"?

Ola Wikander sa...

-pela: vanligt suffix på bl.a. adjektiv på TP. Kommer av engelskans "fellow" (!)