fredag 14 november 2008

Före grekiskan

Vad talades i Grekland före grekiskan? Tja, uppenbarligen något annat. Än idag vet man inte vilket språk som bevarats i de minoiska Linear A-texterna (luviska, ett semitiskt språk, något helt tredje?), så där får man inte mycket hjälp. Men man kan ändå se rester av ett förgrekiskt språk här och där, dels i låneord i grekiskans och dels i gamla namn (ofta ortsnamn) som är svåra att förklara utifrån grekiskan. Dessa antar man då skulle vara arv från det (kanske ickeindoeuropeiska?) förgrekiska språket. Exempel på detta finner vi i den egendomliga namnändelsen -inth/-ynth, som vi hittar i namn som Korinthos, Olynthos, Zakynthos, Hykinthos och Labyrinthos. Hyacinten är alltså till sitt namn kanske pregrekisk!

Det hypotetiska pregrekiska språket forskas det i en del idag; bland ägnar sig indoeuropeisten Robert Beekes en hel del åt att luska i detta (antagligen ickeindoeuropeiska) språk genom att leta efter dess substratrester i grekiskan.

2 kommentarer:

Martin sa...

Protoetruskiska, månne?

Ola Wikander sa...

Jepp, något tidigt tyrrhenskt språk är ett vanligt förslag som ett av de förgrekiska språken!