onsdag 1 oktober 2008

Ett hett ugaritiskt verb

Jag sitter just och arbetar på ett stycke till min avhandling som jag sett fram emot att få skriva under flera år. Som så ofta i min avhandling handlar det om teknikaliteter på ugaritiska, det äldre hebreisk-besläktade språk som ligger mig så varmt om hjärtat. Det rör sig mer specifikt om det ugaritiska verbet ṯkḥ, som troligen betyder något i stil med att "bli varm, bli het" - det används i de ugaritiska myterna om himlen när dödsguden har makt över världen och stormguden Baal inte kan sända sitt regn, men även som beskrivning av de första stegen i olika gudars sexuella samvaro (!). Men verbet är så omdebatterat att folk har tänkt sig alla möjliga andra betydelser: "bli svag", "sänka sig ned", "klä av sig", "vara vild" eller till och med "träffa". De flesta av dessa förslag baserar sig på ohållbara filologiska resonemang, som jag gör vad jag kan för att bemöta - och så finns det en möjlig koppling till diverse bibelställen som eventuellt använder ett verb som härstammar från just ṯkḥ och kan skänka visst ljus åt användningen i de ugaritiska texterna (och tvärt om). Att få reda ut och ge min bild av de här sakerna är verkligen stimulerande.

Inga kommentarer: