måndag 18 juni 2012

Brev till GUDet här budskapet sände jag igår till Göteborgs universitet:


Bästa universitetsföreträdare!Jag skriver till er apropå den föreslagna nedläggningen av undervisningen i klassisk grekiska och flera andra språk (italienska, ryska, fornkyrkoslaviska) vid Göteborgs universitet. Nyheten om detta förslag är mycket oroande – alla dessa språk representerar substantiella delar av den västerländska kulturkanon, och ett upphörande av undervisningen i dem skulle vara ytterst olyckligt. Vad gäller studierna i klassisk grekiska tål det verkligen att påpekas vilken central roll detta språk haft för hela den västerländska idéhistorien: på grekiska formulerades många av de tankar som legat till grund för Europas och på sikt världens tänkande under millennier. På grekiska skrevs så skilda skrifter som Platons dialoger, de homeriska eperna och Nya testamentet. Att modern universitetsutbildning behöver kunna ge tillgång till dessa borde vara självklart. Studier i ämnen som antik grekiska och övrig klassisk humaniora bildar en del av samhällets vetenskapshistoriska och kanoniska lärdomsstöttepelare, de garanterar vår kulturella och tankemässiga kontakt med vår egen historia – men inte bara detta: studiet i antika texter ger oss ett ojämförligt material för att reflektera över vad det är att vara människa idag. Endast genom att konfronteras med äldre tiders tankar kan vi sätta våra egna i perspektiv, och i Europas fall har otroligt många av dessa centrala tankar tänkts och skrivits ned just på grekiska.
Den klassiska grekiskan är också ett livsnödvändigt verktyg för många andra ämnen: historia, antikvetenskap, idéhistoria, religionshistoria, olika grenar av teologi … ja, listan kan göras mycket längre. Detsamma gäller naturligtvis även de andra språken som nu hotas av nedläggning. De representerar oersättliga idéhistoriska och kulturella värden och är delar av det som bygger upp vår moderna värld. Jag hoppas att nedläggningsbeslutet inte genomförs. Europas språkliga, kulturella och idémässiga historia och nutid är värda att försvara – ja, nödvändiga.2 kommentarer:

Anonym sa...

Ja, vad kan man förvänta sig?

Genuin kulturell och språklig mångfald är ingenting våra makthavare egentligen intresserar sig för, utan vi ska alla buga oss inför Mammon och acceptera att anglosfären är evig och allsmäktig. Andra språk är onödiga.

Du kan ju inte skriva handelsavtal och kontrakt på ugaritiska, så vad ska du då med det till?

/Björn

Unknown sa...

לִמְלֶכֶת הַשָּׁמַיִם‎