lördag 4 september 2010

Elkunirsa

Lite Sapir-Whorf-nyheter. Tja, vem vet ...

Har just fått hem den hettitiska texten till Elkunirsa-myten, en fascinerande text vars ursprung faktiskt är nordvästsemitiskt, alltså "kanaaneiskt", vilket har gjort att den på omvägar blivit relevant för ett kapitel i min avhandling. Namnet Elkunirsa är en hettitisk återgivning av den kanaaneiska titel som på hebreiska skulle heta 'ēl qônê 'ereṣ, "El, jordens skapare", där El är namnet på den kanaaneiske högguden. Texten är alltså på hettitiska men är översatt från en nordvästsemitisk ursprungstext, vilket Harry A. Hoffner jr. resonerade kring på ett imponerande sätt genom att komma med förslaget att en märklig parallellism i texten mellan ett ord för "bägare" och ett för "uggla" kan förklaras som en felöversättning från ett kanaaneiskt original. En gudinna förvandlar sig i texten dels till en bägare och dels till en uggla, vilket ju är en mycket skum kombination, men Hoffner räknade ut att förlagan i det andra av dessa fall antagligen hade det ord som på hebreiska heter kôs och normalt betyder just "bägare" men också kan vara en ovanlig beteckning på en ugglefågel. Den ursprungliga texten hade alltså sannolikt två olika ord för uggla i parallellism för varandra, vilket ju gör det hela långt mer begripligt. Jag är mycket imponerad av denna upptäckt - respect, som de säger.

1 kommentar:

Yosemite Sam sa...

Hei, hørte deg nettopp på dagsnytt 18 på NRK Norge og gikk inn på siden din. Jeg er interessert i bronsealderen (via Iliaden og mytelikhet i Europa). Mitt spørsmål er:
Hvor har man funnet disse manuskriptene. Jeg vet at det har vært store arkivfunn i Bôghaz Kôy (Hettittenes regentby omfring 1300BC - Akillevs, Ramses og Moses tid), men den boken jeg leste (fra ca 1990) skrev at arkivet var 98% skatteregnskap, og kanpt noe litteratur.
Har dette synet endret seg? Hvor finner man disse religiøse/litterære manuskriptene på hettitisk? Er disse religiøse manuskriptene fra ca 1300BC eller eldre og når er de nedskrevet? Gamle testamentet og Illiaden er jo såvidt vi vet skrevet ned 500-700 år senere enn de faktiske hendelser?