söndag 27 september 2009

Spridning i GT och IE

Det är intressant att notera hur stora paralleller det finns mellan diskussionerna och debatterna kring a) indoeuropeiskans spridning till Europa och Sydasien och b) framväxten av det gamla Israel och den eventuella invandringen i Palestina. I båda fallen handlar det om komplexa samspel mellan källor och mycket besvärliga arkeologiska belägg, och i båda spelar resultaten man kommer fram till stor roll för människors självbild (och har framför allt gjort det förr om åren). Relationen mellan de fysiskt bevarade evidenserna och dem som måste rekonstrueras (bibeltextens idealiserade bild resp. de indoeuropeiska språkrekonstruktionernas upplysningar) är lika besvärlig i båda fallen - är till exemepel "collared-rim jars" och "four room houses" tecken på israelitisk närvaro, som vissa mer entusiastiska bibelarkeologer velat hävda?

I båda fallen är den verkliga bakgrunden säkerligen mycket komplexare än en enkel invasionsbild, och man måste ta till sammanslagna modeller som kan inkludera kulturmöten, krig, handel och annat för att förstå bakgrunden till den situation som senare finns belagd. För den som är intresserad av den israelitiska varianten kan jag rekommendera de tidigare kapitlen av Millers och Hayes' A History of Ancient Israel and Judah, som genom googles försorger finns lagligt att titta på här.

Någon gång kanske jag borde skriva något om relationen mellan dessa problemställningar, något belysande komparativt, kanske. Kontakter/paralleller mellan GTs värld och den indoeuropeiska är ju något av en käpphäst för undertecknad (vilket man också kan se exempel på här och här).

Inga kommentarer: