torsdag 17 september 2009

Han dog för sin båge

Sånt här har jag hållit på med idag (och nej, alla diakriserna syns inte):

[ʿ]l ḫth . imḫsh .
kd . ʿl . qšth . imḫsh .
‘l . qsʿth . hwt l . ahw .
ap . qšth . l ttn ly .
w bmth . hms srr
prʿ . qz .[ ]
šblt b ġlph

"For his staff I slayed him,
as I slayed him for his bow,
for his arrows I did not let him live.
But his bow was still not given to me,
and by his death the sprout is parched (??),
the first fruits of summer are withered (??),
the ear of corn in its husk."


Det hela kommer ur mitt bidrag till årets OTSEM-konferens, kapitlet When Heroes Die: Drought and Death in the Epics of Aqhat and Kirta and their Echoes in 2 Sam 1:21 ur min avhandling (därav utrikiskan). Den som talar i citatet är gudinnan Anat, som dödat hjälten Aqhat för att få hans gudomliga pilbåge - dock utan större vinning. Och torkan kommer som ett brev på posten - det är just torkan som effekt av hjältens död som jag studerar. OTSEM har förresten en ståtlig hemsida, här.

Inga kommentarer: