måndag 20 april 2009

Telepinu och JHVH vandrar arga iväg...

Sydsvenskan uppmärksammar mentorspriset - läs här.

Igår och idag har jag (som del i avhandlingsarbetet) arbetat med paralleller mellan Jeremia 14 och den hettitiska berättelsen om Telepinu. Båda två verkar beskriva torka som resultatet av att fruktbarhets- och väderguden givit sig av på grund av vrede (i motsats till den koppling mellan torkan och dödens makt som jag studerar i andra texter). Dessutom finns en mycket vacker rent textuell parallell i hur torkan framställs. Båda två beskriver hur landet torkar ut, marken ligger torr etc., men de har också en mycket mer specifik beskrivning gemensam. Jer 14 har (i 1917-översättningen):

"Ja, också hinden på fältet övergiver sin nyfödda kalv, därför att intet grönt finnes."

Den hettitiska texten skriver

UDU-us-za SILA₄-ZU mimmas
GU₄-ma AMAR-ŠU mimmas

"Fåret stötte bort sitt lamm,
kon stötte bort sin kalv."

Inga kommentarer: