fredag 19 februari 2016

Återigen: i Lychnos om kärnbränsle

Min artikel "Language, Nuclear Waste and Society" (publicerad i tidskriften Lychnos för 2015) kan nu läsas på min sida på Academia.edu - läs här!

Artikeln har kommit till som del av mitt forskningsprojekt, finansierat av Svensk Kärnbränsleinformation AB, om vad exegetisk, religionsvetenskaplig och språkvetenskaplig forskning kan säga oss om frågan om hur vi skall bevara och förmedla information kring förvar av kärnbränsle för framtida generationer. Projektet har lett till tvenne artiklar - den tidigare kan läsas här. Om man vill kan man höra mig hålla ett litet kortföredrag om projektet - se en tidigare post här på bloggen.


(vill för övrigt åter påpeka ett litet tryckfel i den nya artikeln: orden enormous idea på sidan 15 skall vara erroneous idea.)

Inga kommentarer: