söndag 31 januari 2016

I Lychnos om kärnbränsle

I den nyss utkomna volymen (2015) av den idéhistoriska tidskriften Lychnos bidrar jag med artikeln "Language, Nuclear Waste, and Society: The Preservation of Knowledge over Vast Periods of Time and its Relevance for Linguistics".  Detta är den andra artikeln i mitt forskningsprojekt kring vad språkvetenskap, exegetik och textforskning kan lära oss om frågan om hur vi skall kunna bevara information om våra kärnbränsledepåer för framtiden - och för den delen vad denna fråga kan lära utövare av dessa fält. Den första artikeln publicerades i höstas och kan läsas här. Den nya artikeln, som är mer specifikt inriktad på språkvetenskapliga och språkhistoriska frågor, är ännu inte utlagd på nätet, men det kommer nog vad det lider. Abstractet lyder:

The article discusses the impact of comparative/historical philology upon the question of nuclear semiotics, i.e. the field of how humanity is to communicate information about nuclear waste storage into the distant future and its (presumably human) inhabitants. It also turns this perspective on its head and discusses possible insights in the other direction – what nuclear semiotics can teach historical linguistics. It is argued that the “nuclear waste question” provides one of the clearest examples of the purely practical importance of human reflection upon the historical development of language and writing.... och så vill jag för övrigt, för dem som eventuellt läser den nya artikeln, påpeka ett litet tryckfel: orden enormous idea på sidan 15 skall vara erroneous idea.

Inga kommentarer: