torsdag 30 juli 2015

Lustighet om sedlighetJag fick idag ett skojigt brev hem (via Facebook har jag fått veta att diverse andra som är aktiva i fantastiksvängen fått samma brev) från "Riksföreningen för sedlig kultur", där vi påstås vara medlemmar. Någon kollade upp saken, och en sådan organisation fanns mycket riktigt en gång i tiden, men där har ingen av oss varit medlem, vad jag vet. Det lilla bladet sade sig vara medlemsorgan för förbundet, och det innehöll diverse lustigheter från någon glad lustigkurre (jag uppges vara medlem nr. 00934 - se där!).


Bland annat berättar de att de söker en sekreterare för "Utskottet för konjunktivens fortlevande och renässans". De säger att alla medlemmar kan söka ämbetet men att "ett intresse för germansk grammatik och en fäbless för det potentiella underlättar". Till detta har jag följande svar:


Undertecknad vore naturligtvis glad om han finge detta uppdrag.

Inga kommentarer: