lördag 2 maj 2015

Utan att ha nått fram

Dagens vackra text, ur Taittirīya-Upaniṣad 2.9.1:

Yato vāco nivartante
aprāpya manasā saha
ānandaṃ brahmaṇo vidvān
na bibheti kutaścanaJag gjorde en snabböversättning till engelska:

"That from which words return
without having reached it, together with thought -
the one who knows the bliss of Brahman
does not fear anything."

Gansten & Broo (2005) översätter det hela så här (med en liten omkastning av radernas följd, för att göra tankelinjen tydligare på svenska):

"Den som känner Brahmans sällhet,
varifrån orden vänder åter
tillsammans med tanken, utan att ha nått fram,
han fruktar inte någonting."


Sanskritformuleringen är mycket vacker, bl.a. med formen aprāpya, som består av a-pra-āp-ya, där det första a- betyder "inte" (etymologiskt släkt med vårt "o-"), följt av pra- (ungefär "fram"), verbroten āp- ("att nå") och till sist ändelsen -ya, som markerar absolutivformen ("efter att ha ..."). Alltså tillsammans: "efter att inte ha nått fram" eller "utan att ha nått fram."

Sanskrit. Fina grejer.

Inga kommentarer: