torsdag 9 april 2015

Påsk och bränsle

Lite nya texter: en i Expressen apropå påsktematik (jag vill här nämna att en del av argumenten om förhållandet mellan Jesusgestalten och Främre Orienten är inspirerade av Tryggve Mettingers bok The Riddle of Resurrection - ursprungsversionen av texten hade en anteckning om detta, men det kom inte med i den publicerade versionen).

Och så en artikel i Svensk Kärnbränslehanterings tidning om min forskning kring informationsbevarande (det börjar på sidan 10)!

Inga kommentarer: