måndag 19 maj 2008

Invandrare och proselyter i Förbundsboken

Ett ofta citerat, men icke desto mindre intressant ställe i den så kallade Förbundsboken i Andra Mosebok, Exodus 23:9 :

Wa-ger lo tilchatz, we-attem yeda'tem eth-nefesh hag-ger...

"En invandrare får du inte förtrycka, ni vet hur det är att vara invandrare..."

Ordet som står i centrum är ger, av verbroten g-w-r, som betyder ungefär "bo temporärt, uppehålla sig". I modern hebreiska används roten för "att bo" i allmänhet, men i bibelhebreiskan betecknar den just ett uppehälle på främmande marker. På engelska översätts det ofta med sojourn. För övrigt kommer ger i klassiska judiska texter också att betyda "proselyt", dvs. en som "flyttar in" till judendomen när han konverterar.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Hej! Måste få fråga en sak jag kom att tänka på angående verbroten g-w-r.

Är intresserad av etymologin av psykologiska termer som medvetande o dyl (forskar i psykologi), och det engelska ordet 'awareness' lär härröra från det anglosaxiska 'gewaer', 'waer' som har innebörden kännedom om yttre faror och hot. Det är besläktat med 'beware' (ta sig i akt för) och 'wary' (försiktig, på sin vakt). Nu vet jag inget alls om eventuella samband mellan hebreiska och fornengelska, det kanske är ett skott i mörkret, men med tanke på vad du skrev om verbroten g-w-r känns kopplingen inte helt ologisk, men vad tror du?

PS. Väldigt kul och intressant blogg! DS.

/Rikard

Ola Wikander sa...

Hej!

Tyvärr måste jag nog göra dig besviken på denna punkt - hebreiska och engelska tillhör helt olika språkfamiljer (indoeuropeisk och afroasiatisk). För att ord skall vara släkt krävs att överensstämmelsen skall kunna förklaras i termer av ljudlagsenlig fonologisk utveckling från ett tidigare gemensamt språkstadium, och någon sådan föreligger inte mellan de två språken. Men kul att du läser bloggen!

Omar sa...

I Lukas 14:23 ska det stå "Cognite intrare" i latinsk översättning, dvs "tvinga dem att inträda". I 1917 års Bibel står det "nödga". Vad använder man för ord i den grekiska grundtexten?

Ola Wikander sa...

Grekiskan har på detta ställe:
"Anankason eiselthein". Verbet är aorist imperativ av "anankazo", som betyder "tvinga" (samma rot som i "anankê", "nödvändighet", "tvång"). "Eiselthein" är aorist infinitiv av ett verb som betyder "gå in", "komma in". Alltså blir det "få [dem] att komma in", "tvinga dem att komma in".

Omar sa...

I Bibel 2000 står följande: "Då sade mannen till sin tjänare: 'Gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit, så att mitt hus blir fullt.'"

Det är en ren förvrängning av den ursprungliga meningen med andra ord med tanke på att översättarna med all säkerhet bör vara medvetna om hur versen användes av Augustinus m fl genom historien för att tvångskonvertera heretiker och icke-kristna.