lördag 20 september 2008

Nya saker

Ett av de roligare uttrycken på latin är det klassiska sättet att säga "(politisk) revolution". Även om vårt ord revolution är latinskt till sitt ursprung (och betyder ungefär "omvridning") var det inte det man använde i det klassiska Rom för att tala om politiska maktövertaganden. Uttrycket för "revolution" var istället Res novae, vilket ordagrant blir "nya saker". Detta uttryck hos de klassiska författarna en ganska pejorativ klang: "nya saker" var inte något särskilt bra. Speciellt intressant är i mitt tycke uttrycket novis rebus studere, som inte alls betyder "studera nya saker" utan "förbereda en revolution" (!)

Uttrycket ger klangen av en viss konservativ grundhållning...

Inga kommentarer: