fredag 4 september 2009

Kanyl

Idag läser vi om kanylattacker i Xinjiang (det gamla tocharerlandet!). Ordet "kanyl" är bara ett av de många som troligen delar en etymologi från grekiskans kanna ("[vass]rör"), som använts i den mer utvidgade betydelsen "ihåligt rör". Det grekiska ordet (som givit latinets canna) är i sig sannolikt ett lån från akkadiskans qanû eller någon annan semitisk kognat till detta.

Andra ord som antagligen ursprungligen kommer av qanû är "kanon" (i båda betydelserna - kánon var ursprungligen en mätsticka) och "kanal", engelskans cane samt qanat. Det akkadiska ordet kan eventuellt vara lånat från sumeriskans gin. Se där hur orden kan överleva!

2 kommentarer:

Oskar sa...

Kan man anta att engelskans can (i substantiv-betydelsen, något man dricker ifrån) och canister kommer ifrån samma ställe?

Mycket intressant att höra om kanon (i betydelsen "lag, regel", inte "gigantisk grej som skjuter järn-sfärer"). Hade inte hört det. Intressant att ordet kommer från "mätsticka". Jag har alltid associerat ordet med något liknande till "absolut lag" efter den religiösa betydelsen ("kanonisk rätt"), men om jag förstår det rätt verkar som i början betydde ordet något liknande till "riktlinje". Mycket intressant.

Användbart ord, det där qanû.

Ola Wikander sa...

Att "kanon" (som i kanonisk rätt) har med qanû att göra är inte helt säkert, men det är ett ganska vanligt antagande. Visst är qanû ett skoj ord?