måndag 14 september 2009

Plotiopedia

Plotius Tucca, den historiske av de två huvudpersonerna i den wikanderska antikromanen Poeten och cirkelmakaren, har en sida på den engelska Wikipedian - och nej, det var inte undertecknad som framställde den. Artikelns uppgift att Tucca skulle ha skrivit verket De Morte är jag dock skeptisk till - det sattes nog samman av hans kollega Lucius Varius Rufus. Tucca finns (naturligtvis!) också på tyska.

Inga kommentarer: