söndag 20 september 2009

Kaldeiska orakel Malmö

Den 30e september 19.00 föreläser jag på Hedmanska gården i Malmö över temat "gnosticism och platonismens undre värld: de Kaldeiska oraklen". Det hela annordnas av tidskriften Subaltern. Väl mött - och som Oraken säger:


Klädd från huvud till fötter i högsta ljudande ljus,
beväpnad till Medvetande och själ i en trespetsad styrka
skall man sända trefaldens hela tecken in i sinnet, och inte komma
till de empyreiska kanalerna på ett splittrat sätt, utan med koncentration.

Inga kommentarer: