fredag 28 maj 2010

Sextio profetiska sidor

Ur en exegetikdoktorands liv, en liten läslista inför en hebreisk textkurs:

"Jes 1-12 19 s.
Joel 7 s.
Hes 1-3, 37-38 9 s.
Mal 6 s.
Hos 1-7, 13-14 11 s.
Sef 5 s.
Jona 3 s.

Summa 60 s."


Hesekiels tronvision kan man ju inte undgå att tentera, ej heller Jesaja kap. 6 med visionen av seraferna. Dessa ligger mig av olika skäl varmt om hjärtat. För övrigt har jag lite på kul påbörjat en artikel om påverkan från trishagion-ropet i Jes 6 ("Helig, helig, helig Herren Sebaot!", ropat av just dessa serafer) på slutbönen i den hermetiska traktaten Poimandres. Två av undertecknad högt älskade texter i samma artikel - can't be bad!

Inga kommentarer: