fredag 21 maj 2010

καυματίσαι τοὺς ἀνθρώπους ἐν πυρί

Lade i tisdags fram några kapitel av avhandlingen i bibelvetenskapsseminariet på CTR. Det handlade om diverse (bl.a. om vinbeskärningsriter från Ugarit, utförda mot dödsguden [!], ett märkligt hebreiskt ord som eventuellt betyder "terass" eller också "dödens fält" och en del annat). En ganska speciell sak i relation till resten av avhandlingen var att två nytestamentliga stycken faktiskt förekom, bl.a. följande majestätiska rader i Uppenbarelseboken (16:8-9), som jag tar upp apropå reception av temat med den brinnande/brännande solen:

Καὶ ὁ τέταρτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον: καὶ ἐδόθη αὐτῷ καυματίσαι τοὺς ἀνθρώπους ἐν πυρί. καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα, καὶ ἐβλασφήμησαν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ τοῦ ἔχοντος τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας, καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν.

"Den fjärde [ängeln] tömde sin skål över solen. Och solen fick rätt att sveda människorna med eld, och de sveddes i stark hetta, och de hädade Gud som hade makt över dessa plågor och ville inte omvända sig och ge honom sin hyllning."

Inga kommentarer: