lördag 13 juni 2009

Engastromyther

Dagens underbara namn på en lingvistisk artikel är Robert Eklunds "Från oraklet i Delfi, via (andra) shamaner och engastromyther, till norrländska dammsugare. En exposé över tal på inandningsluft".

Titta gärna på hans särskilda sida om forskning på inandningstal: http://ingressivespeech.info

Inga kommentarer: