söndag 14 juni 2009

Cirkelmakargrav

den här sidan kan man läsa lite om den plats (nära Hatzor HaGlilit) där traditionen hävdar att Choni Cirkelmakaren är begravd. Där återges också en av de två berättelserna om hans död (den andra finns hos Josephos, och handlar om hur han blev dödad därför att han vägrade använda sin bönemakt för att gynna den ena sidan i ett inbördeskrig). Choni är i min och min fars roman Poeten och cirkelmakaren läromästare till en av huvudpersonerna, den ganska tvehågsne mirakelmakaren Jechiel Cirkelmakaren, som år 37 f.Kr. blir bekant med den romerske poeten Plotius Tucca och ger sig ut på äventyr till Jerusalem. Beskrivningen av hur Choni skapade regn genom att rita en magisk cirkel och be till Gud bildar bakgrunden till prologen i vår bok. Själv är jag kanske lite skeptisk till huruvida han verkligen ligger i den där graven, men vem vet?

1 kommentar:

Martin sa...

1990 deltog jag i min första utgrävning på Hazors ruinkulle. Grävstyrkan var inkvarterad i en sommartom torahskola i den närliggande småstaden Hazor-ha-glilit.

Skolan hette Orot-ha-Galil vilket beroende på dess hebreiska stavning lär betyda antingen "Galiléens ljus" eller "Galiléens läder".