torsdag 9 april 2015

Anatoliska boktips

Om man är intresserad av luviska - ett av den indoeuropeiska anatoliska språken, som talades under brons- och järnåldern i det som idag är Turkiet och norra Syrien, kan jag rekommendera Annick Paynes bok Hieroglyphic Luwian - An Introduction with Original Texts. Bra grejer! Och för den delen - om man vill börja lära sig hettitiska kan man gärna skaffa Theo van den Houts lärobok!

Inga kommentarer: