onsdag 10 december 2014

Ditten und datten

Efter viss tystnad pga sjukdom återkommer jag här med lite nytt.

För det första en länk till en understreckare jag skrev i Svenska Dagbladet av Lina Sjöbergs bok "Ofromma bibeltolkningar". Jag tar i texten upp olika metodologiska infallsvinklar i exegetiken och hur de typer av frågor man ställer till texterna - och ur vilka perspektiv - naturligtvis påverkar vilken typ av svar man får, även på ett metodologiskt plan.

För det andra vill jag glatt nämna att jag mottagit Eva och Lars Gårdings pris i lingvistik från Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund; om detta kan man läsa lite här!

För övrigt befinner jag mig just nu i Tokyo, där jag dagligen tvingas öva min haltande men någorlunda fungerande japanska. Kul grejer!

Inga kommentarer: