söndag 21 mars 2010

Drömskt och bevingat

Man kan fortfarande göra en sen anmälan till min sommarkurs om Baal och den kanaaneiska religionen. Se här!Och ... här kommer en liten första försmak och stämningsbild ur något som ligger mig varmt om hjärtat men ännu är i pipelinen, så att säga. Mer information om detta kommer senare - men nu får ni hålla till godo med denna lilla antydan:


”Vi vaknade ur årtusenden av medvetslöshet och började till sist förstå världen omkring oss. Vi lärde oss att behärska naturen, att bygga städer högre än de berg som födde oss. Vi uppförde fabriker och konsthallar, operasalar och befästningstorn; vi skapade maskiner som kunde tänka mer fulländat än de hjärnor som konstruerat dem. Vi lade under oss allt i vår väg, tills vi inte längre såg något enda ting som var kvar att betvinga. Då, till sist, började vi förstå att insikt i livet kanske var detsamma som insikt i döden. Vi förstod att bara en sak återstod att övervinna: vår egen mänsklighet. Men kanske var vi förhastade i våra förhoppningar: Guds och evolutionens kvarnar mala långsamt, men de mala säkert."

- Doktor Nuraddin Cardano

Inga kommentarer: