torsdag 30 juli 2009

Herr Skrifware

Denna etruskisk-latinska gravinskrift är skojig:

Q. Scribonius C. f.

vl . zicu


Den översta raden är latinsk motsvarighet till den undre, som är på etruskiska. Det hela rör sig uppenbarligen om en etruskisk man med namnet Vel Zicu.

Det roliga är att han i den latinska versionen kallas "Quintus Scribonius, son till Gaius", med romerska översättningar av sitt namn. Det mycket vanliga etruskiska förnamnet Vel har blivit till det lika vanliga latinska Quintus (förkortat Q). Men särskilt intressant är återgivningen av släktnamnet. Mannen hette Zicu, ett namn som (med rätt eller orätt) uppenbarligen kopplats till det tämligen välbelagda etruskiska verbet ziχu- ("att skriva"). Ur detta har man så "översatt" namnet till Scribonius (jfr. latin scribere, "att skriva").

På svenska finge han kanske heta Johan Runeberg ;-)

(cred till Rebecca för denna vitsiga tolkning!)


( En lite utökad version av detta inlägg har för övrigt publicerats i tidskriften Kontur).