torsdag 21 december 2017

Period-riddare

Som många noterat är det ju Star Wars-tider just nu, med episod VIII, The Last Jedi, aktuell på biograferna. Jag hör till dem som tycker att filmen är lysande, men nog om det. Vad jag tänkte skriva om nu är etymologin till själva ordet jedi.

En vanlig, om än inte helt säker, teori är att George Lucas skulle ha fått ordet från det japanska begreppet jidai-geki (時代劇), som helt enkelt betyder det som på engelska skulle heta period-piece, eller kanske "kostymdrama" på svenska - kort sagt, filmer och liknande om (framför allt japansk) historia, med samurajer, ninja och liknande. Helt klart är ju att Lucas inspirerades starkt av sådant, inte minst av Kurosawas Den vilda flykten (på engelska The Hidden Fortress och på japanska 隠し砦の三悪人 , Kakushi toride no san-akunin) från 1958. Så antagandet att genrens namn skulla ha inspirerat ordet jedi är inte alltför långsökt. Men om så är fallet är det lustiga att det ju bara motsvarar japanskans jidai, "period, tidsålder". Så vi rör oss kanske med "period-riddare". Om vi tillåter oss att vara lite överetymologiserande och följa det s.k. etymologiska felslutet lite för långt ...

Inga kommentarer: