lördag 19 mars 2016

Dra upp med krok


En vacker text om en slingrig varelse:


Timšōkh liwyāthān bĕakkâ 
ûbhĕebhel tašqîaʿ lĕšōnô 
hăthāśîm ’agmôn bĕ’appô 
ûbhĕôa tiqqôbh leeyô 

"Kan du dra upp Leviatan med fiskekrok,
och kan du hålla ned hans tunga med ett rep?
Kan du sätta en ring/ett fångstrep/en vidja i hans näsa,
och kan du genomborra hans kind med en krok?"

(Job 40: 25-26 [enligt den hebreiska textens numrering; 20-21 i den svenska])

Inga kommentarer: