tisdag 3 februari 2015

Dagon

Nästa etapp i mitt forskningsprojekt kring indoeuropeiska inflytanden och motiv i Gamla testamentets värld är tänkt att handla om Dagon, ni vet - filistéernas gud. Egentligen var han en mycket mer spridd gudom i den antika Främre Orienten (inte minst i Syrien), och det finns mängder av belägg för dyrkan av Dagon (eller Dagan, som han inte sällan kallas). Problemet är att han sällan förekommer i några mytologiska karaktärer, så vi vet ganska lite om vad han tänktes "syssla" med. Ett vanligt förslag är att han skulle ha varit kopplad till sånad och jordbruk, men det är osäkert.

Och så är det detta med namnets etymologi. Ett förslag är att det skall betyda "säd" eller "utsäde". En annan (och avskriven) tanke är att det skulle ha att göra med hebreiskans dag, som betyder "fisk" (det är denna idé som återkommer i Lovecrafts bild av Dagon som fiskgud). Itamar Singer föreslog att namnet skulle vara ett lån från det indoeuropeiska ordet *dheǵhom ("land, mark"). Det är denna nyskapande men spekulativa idé jag skall fundera kring i ett kommande kapitel!

Inga kommentarer: