onsdag 5 februari 2014

Första recensionerna av Gud är ett verb!

De första recensionerna av Gud är ett verb har nu trillat in, och de var sannerligen översvallande vänliga. Den ena är i Helsingborgs Dagblad samt Landskrona Posten (under rubriken "Gud, så bra!) och kan läsas här. Den deklarerar att "[d]etta är populärvetenskap när den är som allra bäst."

Den andra recensionen är i Upsala Nya Tidning och är tyvärr inte utlagd på nätet. Den är däremot lika positiv den; recensenten John Sjögren skriver:

"Wikander skriver lättfattligt och enkelt, ibland om för en modern läsare så främmande ting som invecklad bibelhebreisk grammatik. Och han gör det på ett sätt så att varenda människa kan begripa det. Wikander tar läsaren i handen och leder henne varsamt genom det komplexa gammaltestamentliga landskapet. Boken kan med behållning läsas av såväl den bibelsprängde som av den som tidigare aldrig hållit i en bibel. [...] Alltihop genomsyrat av den smittande entusiasm som så ofta präglar texter där skribenten verkligen älskar sitt ämne. Kort sagt, "Gud är ett verb" är folkbildning när den är som allra bäst."

Skoj! Och det tredje blogginlägget av mig på Norstedts' sida apropå boken hittar man här!

Inga kommentarer: