lördag 21 juli 2012

Avhandlingsanmälan

Tobias Harding ger på sin blogg "Akademiska synpunkter" en anmälan och sina tankar kring min avhandling, Drought, Death and the Sun in Ugarit and Ancient Israel: A Philological and Comparative Study. Läs det hela här!

Inga kommentarer: