måndag 15 augusti 2011

spr lšn 'ugrt ḥdṯ!

Frågan är om man idag skulle ägna sig åt åt verben 'ābal ("sörja"/"torka ut") och nābēl ("vissna") ... kunde vara en tanke.

Förresten, ett boktips (ninnanananinnanna ...):
William Schniedewind och Joel Hunt har skrivit en utmärkt Primer on Ugaritic - alltså inte mindre än en ordentlig, "graderad" lärobok i det ugaritiska språket, med inledningar till Ugarits kultur och historiska roll. En mycket bra liten bok som jag kan rekommendera till envar med ambitioner att lära sig det språk som jag på många sätt anser vara den nordvästsemitiska språkfamiljens pärla. Man kunde ha önskat sig lite mer introduktionstext om de ugaritiska litterära texterna och den religiösa bakgrunden, men sådant kan man hitta på andra ställen utan större problem. Boken utgår till stor del från ickelitterära texter som inledning, vilket är ett friskt grepp (som dock delas av Segerts Basic Grammar of the Ugaritic Language). Det gör att nybörjaren inte släpps rakt ned i Baal-Cykelns grammatiska villervalla alldeles direkt. Men man skall inte göra sig några illusioner - det är där vi alla hamnar till sist. Mwahahaha. Jag gillar också starkt att författarna går in på vokaliseringsproblematiken och förklarar källorna till de rekonstruktioner vi faktiskt kan göra av språkets vokaler i viss detalj.

En utmärkt bok sammanfattningsvis. Buy, you fools, buy!
(och nej, jag anser inte att mina läsare är "fools". Jag gillar bara att parafrasera Gandalf).

Inga kommentarer: