torsdag 10 juni 2010

Eller kanske glace ...

Måste förresten påpeka att jag har mycket svårt för thé och glace. Stavningarna alltså, inte produkterna. Alldeles för gallicerande för min smak.

Den senare av dessa utsattes jag för redan tidigt i min ungdom, i en tid då jag som ett utslag av allmänt nörderi hade som vana att plöja dator- och programvarumanualer (en vana jag i det stora hela skjutit från mig - och visst är förresten det datorsvengelska ordet "manual" ganska lustigt med tanke på vad det ordet "egentligen" betyder?). I en av dessa 80-tals macböcker (jag tror det var en "manual" till MacWrite eller liknande) visades hur en nitisk skribent hade skrivit om vad han skulle bjuda sina middagsgäster på - det hela slutade med "eller kanske glace".

Glace?????? Glass!

Kul också vad man uppenbarligen ofta tyckte att persondatorns stora användningsområde skulle bli under det glada 80-talet: receptsamling!

1 kommentar:

Martin sa...

Min kompis hade en feltryckt DOS-brux där man i stället för diskstorlek uppmanades att ange FISKSIZE på ett ställe.