söndag 6 juni 2010

CTR für alle - und auch Chalmers

Imorgon och övermorgon är det doktorandsymposier på Centrum för teologi och religionsvetenskap här i Lund - då genomförs det mycket speciella, att folk från husets ca 14 olika discipliner (lite beroende på hur man räknar) lägger fram sina avhandlingskapitel i ett stort gemensamt forum. I och med att vi som doktorerar på CTR förenas av en enda sak - nämligen att vi i en eller annan mening studerar något som har med religion att göra - kan det skapa oväntade möten (religionsfilosofisk diskussion av Jacques Lacan tillsammans med ugaritisk torketeologi - vad säger ni om det?). Intressant övning, i alla fall!

Fick för övrigt för ett tag sedan Chalmers kårtidning hemsänd i min brevlåda med en trevlig hälsning. De anmäler nämligen Orden och evigheten - se där en bekräftelse på att teknik och humaniora kan fungera bra tillsammans! Numret är nu ute på interwäbben, och kan anmälan kan läsas på sidan 20 i denna PDF. Man måste också älska att de precis bredvid skriver om en bok om något så "tekniskt" som amigurumi!

Inga kommentarer: