måndag 15 februari 2010

Baal och Resheph

På gång just nu är terminens kurs i hebreiska - det är verkligen roligt att undervisa i det språket. Läser också Lipinskis bok om pest- och krigsguden Resheph (som delvis är relevant för ett avhandlingskapitel jag skall lägga fram i maj - kapitlet tar bland annat upp solgudinnan Shapshus kopplingar till högst densamme), samt volym två av Smiths monumentala kommentar The Ugaritic Baal Cycle (utgiven i samarbete med Wayne Pitard). Lipinsky vill inte kännas vid Resheph som underjordsgud, vilket är en vanlig uppfattning att han är. Själv är jag kluven. Men han har några intressanta sol-Resheph-kopplingar som han inte gör så mycket av (från Ebla och Zincirli) - jag kastar mig över dem med glupande aptit. Ugaritologie für alle!

Inga kommentarer: