fredag 22 januari 2010

BTJ om Orden och evigheten

Den första recensionen av Orden och evigheten har nått min låda - och det är BTJ:s Lars-Gunnar Andersson som bland annat säger:

"Avsnitten är populärvetenskapligt skrivna och lärorika i sina associationer mellan gammalt och nytt, mellan språkligt och kulturellt, mellan detalj och princip. Läsaren bjuds på en språklig antikrunda i bokform. Det finns gott om kunskap i guidningen, och det blir aldrig tungläst. Snarare vill man veta mer, och det är ett gott betyg."

(BTJ-häftepos 10104102)

Inga kommentarer: