onsdag 29 maj 2013

På-skägg

Man bör skilja på "färjkarl" och "färgkar" - som i "färjkarlen stod i ett färgkar. Han blev blå." Likaså bör man skilja på "norrsken" och "norsken". Samt på "påskägg" och "på-skägg". Och på "glas-trut" och "glasstrut" (och "glass-trut").

Inga kommentarer: