söndag 3 maj 2015

SKB-projekt i DN

Mitt forskningsprojekt tillsammans med Svensk kärnbränslehantering uppmärksammas i DN! Läs här! Sedan skall man väl dock understryka att projektets uppgift inte egentligen är att rekommendera hur själva informationen skall bevaras utan att reflektera kring tankar frågeställningarna väcker. De två vetenskapliga artiklar som projektet givit upphov till kommer sannolikt att publiceras senare under året.

Inga kommentarer: