lördag 25 januari 2014

Prenumererar Noa och Uta-Napishti?

Dagens underbara översättningsgroda från SVT - som faktiskt handlar om Gamla testamentet, kilskrift och Främre Orienten:

"För troende som prenumererar på den judisk-kristna skapelseberättelsen har förbibliska myter som tycks stämma väl in på Gamla testamentets berättelser ofta upplevts som besvärande."

Prenumererar? Anar man månne uttrycket subscribe to ...?

Själva nyheten finns här. I skrivande stund står grodan kvar - får se om de ändrar den. Nyheten handlar om den nya kilskriftstavla med ännu en version av Flodberättelsen som har varit i ropet å internätet under den senaste tiden.

Inga kommentarer: