lördag 21 april 2012

Serafer å nätet

Nu har min kommande fantasyroman Serafers drömmar (augusti-september) dykt upp på AdLibris, på Bokus och på Norstedts hemsida, där man kan beskåda omslaget och läsa lite om det hela! Det känns både intressant och signifikativt att romanen kommer att ges ut kort efter min planerade disputation. Både avhandlingen och Serafers drömmar har varit långtidsprojekt, och de har på många sätt gått hand i hand. Det vetenskapliga och skönlitterära skrivandet har berikat varandra. Naturligtvis menar jag inte att min avhandling skulle vara "skönlitterär" (det skulle se ut det!) och ej heller att romanen är full av resonemang kring ljudlagarna bakom det hebreiska verbet šākhaḥ II och liknande, men däremot att de kreativa processerna har uppmuntrat varandra. Romanen har ett flertal bibelvetenskapliga och i något fall även ugaritologiska referenser - konstigt vore det väl annars. Man är ju trots allt den man är!

Inga kommentarer: